Walt Disney postrzegany jest jako wizjoner i kreator nowych idei, pomysłów, metod, światów. Każdy product manager chciałby mieć w sobie ten pierwiastek, który pozwalałby mu na tworzenie takich produktów jak DisneyLand, Myszka Miki czy Kaczor Donald, a także dobrze prosperujących firm jak Walt Disney Productions.

Jego metoda pracy, zwana dzisiaj strategią Walta Disney’a, pozwalała mu tworzyć odnoszące sukces przedsięwzięcia i produkty, a także osiągać swoje cele biznesowe.
Metoda w swojej istocie jest bardzo prosta. Polega na przejściu 3 kroków oraz stymulowania siebie lub zespołu do myślenia w określony sposób na danym etapie pracy nad produktem, marką czy też celami.

Krok 1 – Marzyciel / Wizjoner

Wciel się w rolę Wizjonera. Jak mógłby wyglądać produkt, gdyby nie miał limitów finansowych czy ograniczeń terytorialnych. Wymarz sobie idealną sytuację, nie zastanawiaj się nad realnymi możliwościami, nie ograniczaj się w swoich pomysłach. Popuść wodze fantazji i bądź kreatywny. Spisuj wszystkie pomysły, nawet te najbardziej nierealne.
Wyobraź sobie sytuację za 2 lata, 5 lat. Jak chciałbyś żeby wyglądała sytuacja Twojego produktu, jakie rynki podbił, ile zarabiał, jak chciałbyś by wypowiadali się o nim klienci, kto z niego korzystał i jaka była Twoja sytuacja w związku z tym. Zwizualizuj sobie konkretny dzień w przyszłości i wyobraź sobie, że osiągnąłeś swoje cele: co czujesz? jak wygląda Twoje życie? jak funkcjonuje Twój produkt (jaką ma sprzedaż? ilu klientów? jakich klientów?)?
Podczas fazy Marzyciela zwracaj uwagę, by nie zwyciężyły nawyki związane z rolami Realisty i Krytyka. Staraj się myśleć przez pryzmat korzyści, kategoriami szklanki do połowy pełnej. Wyobraź sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Etap ten zakończ spisując propozycje w formie mapy myśli, interaktywnego dokumentu, zawierającego wszystkie zaproponowane pomysły i idee.

SkyIsTheLimit2

Krok 2 – Realista / Planista

Etap ten rozpocznij od ponownego zapoznania się z opracowanymi w fazie Marzyciela wizjami. Postaraj się przenieść je na konkretne cele. Spriorytetyzuj je. Opisz cele w formacie SMART wraz z miarami, po których poznasz, że Twój produkt jest na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. Wyznacz sobie etapy czasowe – w jakim miejscu chcesz, by Twój produkt był za miesiąc, pół roku, rok.
Po tej części wciel się w rolę Planisty – zastanów się, jakie kroki doprowadzą Cię do realizacji tych celów, czego potrzebujesz do ich osiągnięcia. Przeanalizuj zasoby, które masz – zarówno niematerialne (wiedzę, kompetencje, doświadczenie, umiejętności, relacje, finanse) jak i fizyczne (sprzęt, materiał, technologię, etc.). Zastanów się, czego brakuje Ci do osiągnięcia celu – na tej podstawie zrób listę zasobów “Do pozyskania” i zastanów się, jak możesz je zdobyć. Przeanalizuj źródła pozyskiwania zasobów, nie zawsze musi to być Twój wysiłek – możesz równie dobrze zaangażować dodatkowych partnerów biznesowych, zakupić know how z zewnątrz, rozszerzyć zespół, etc.
Rozpisz plan osiągnięcia celów na etapy, a następnie na kroki (możesz uzupełniać to w czasie – zależnie od kierunku, w którym zmierza produkt). Wyznacz kamienie milowe, po których osiągnięciu będziesz wiedział, że praca nad produktem posuwa się w dobrym kierunku.
Zadaj sobie pytanie, co możesz zrobić już dzisiaj żeby przybliżyć się do realizacji tych celów.
Fazę “Realista” zakończ z dwoma dokumentami – oba powinny zmieścić się w formacie strony A4 (nie jest to konieczne, ale zwiększa czytelność i przejrzystość tego, co mamy osiągnąć):
– mapą celów SMART, wraz z harmonogramem ich osiągania oraz priorytetyzacją (może w formie matrycy Eisenhovera),
– mapą zasobów, które posiadasz i obszarów do rozwoju produktu, zasobów do pozyskania.

Produkt zarządzanie - Every Journey Begins With A Single Step

Krok 3 – Krytyk

Na początku tego etapu zapoznaj się z dokumentami, które powstały podczas faz Marzyciel i Realista. Podejdź do nich konstruktywnie, ale krytycznie. Zastanów się w pierwszej kolejności nad realnością celów. Zrób selekcję celów i zostaw 20% najważniejszych, które niosą najwięcej wartości. Następnie przejdź do listy zasobów koniecznych i listy “Do pozyskania” – wyklucz zasoby, które nie są absolutnie konieczne do uzyskania celu. Zadaj sobie pytanie: bez których zasobów osiągnięcie sukcesu nie jest możliwe. Na tej podstawie podziel zasoby na “Must have” i “Nice to have”, pozostałe usuń. Jako priorytet ustaw pozyskanie zasobów “Must have” – spriorytetyzuj je i wyznacz 20% najważniejszych.
Przeanalizuj ryzyka, z jakimi wiąże się wdrażanie produktu. Zastanów się nad jego słabymi stronami i przewagami konkurencji. Na tej podstawie zwaliduj swoje cele, wizję produktu.

Podobnie postępuj z funkcjonalnościami produktu.

Produkt zarządzanie - When my circle got smaller, my vision got clearer.

Proces może być wielokrotnie zapętlony, by uzyskać właściwe cele i odpowiednią równowagę/balans między poszczególnymi metarolami. Dodatkowo praca nad poszczególnymi etapami może być rozdzielona w czasie (np. 1 etap w ciągu 1 dnia).

Dlaczego jest ważna podczas tworzenia produktów

Wszyscy mamy tendencje do przybierania określonej roli. Pamiętam jak moim szefem był Wizjoner, który kreował wizje na miarę Steve’a Jobs’a. Dodatkowo traktował podejście realistyczne i krytyczne, jak tchórzostwo i brak umiejętności. Jak wiele firma mogłaby osiągnąć, gdyby dostrzegł on wartość w urealnieniu swoich wizji?
Pamiętam również, jak opracowując swoje pierwsze strategie produktowe przedstawiałam kreatywne pomysły i pełne obietnic wizje sukcesów. Jak cenna dla mnie byłaby obecność obok Realisty i Krytyka, którzy sprowadziliby mnie na ziemię. Lub choćby świadomość, że powinnam swoje propozycje przemyśleć pod kątem ich realności oraz ryzyk i słabych stron.

Twój produkt odniesie sukces, tylko jeśli będziesz w niego wierzył. Jednocześnie nie możliwe jest osiągniecie celu, bez realnego podejścia do wdrożenia tej wizji w życie. Ważna jest analiza zasobów Twoich, zespołu i firmy, analiza konkurencji i sytuacji. A także zaplanowanie drogi do osiągnięcia celu krok po kroku. Ogromna wartość jest w analizie ryzyk, zastanowieniu się nad słabymi stronami produktu – to go wzmacnia i czyni lepszym.

Jak budować zespół produktowy z jej wykorzystaniem

Podczas budowy zespołu warto zastanowić się: jaka postawa jest przez nas przyjmowana najczęściej? Jakie role przyjmują pozostali członkowie zespołu? Jeśli w zespole mamy znaczną przewagę Marzycieli, może istnieć obawa, że padające pomysły będą tyleż kreatywne, co niemożliwe w realizacji. Przewaga Krytyków powoduje, że praca nie może ruszyć z miejsca, a Marzyciele są zniechęceni do pracy i zdemotywowani przez ciągłą negację ich pomysłów. Warto więc tak komponować zespół, by była zachowana w nim równowaga między poszczególnymi rolami.
Jeśli nie masz wpływu na kształt zespołu, to zastanów się nad komponowaniem mikro zespołów, grup roboczych przydzielonych do danego pomysłu, produktu. Dodatkowo widząc zaburzenie proporcji, możesz świadomie przyjmować określoną rolę, tak by balansować równowagę w zespole.
Bardzo często deprecjonuje się poszczególne role. Jak często słyszałeś “A ten znowu kreuje te swoje wizje” o Marzycielu, albo “A Ty tylko krytykujesz” w zwrocie do Krytyka? Każda rola jest ważna, a taka różnorodność niesie ogromna wartość. Ważne, by na każdym etapie tworzenia produktu aktywizować osoby o odpowiednich rolach.

Inne obszary zastosowania

Strategia Walt’a Disney’a znajduje zastosowanie nie tylko w zarządzaniu produktami, ale również w innych dziedzinach biznesowych m.in.

  • zarządzanie celami,
  • tworzenie zespołów kreatywnych i grup roboczych,
  • praca kreatywna (np. kampanie reklamowe, PRowe, sprzedażowe),
  • strategie biznesowe.